Dezòm pèdi ak lavi

Pa gen chimen bouche nan fènwa lavi;

Toujou g’on ti wout dekoupe nan lizyè solèy yon lòt douvanjou.

Moman sonb nan legzistans nou sou tè sa a

Sanble ak gwo nyaj nwa, yo toujou toutan g’on ti rebò bwode lizre ak klate.

Pwoblèm, difikilte nesesite afèpabon met anfas ou,

Gen solisyon l nan lòt fas la.

Pran tan reflechi.Travay. Defriche.Chache. Fouye.

Repons rezilta ou bezwen pajanm lwen.

Li anndan w. Li nan moun w’ap kwaze rankontre pale.

Nan bagay w’ap ranmase jete. Tout sa w’ap sere gaspiye.

Menm sa w meprize. Apresye. Koupe kout je.

Lè sakad van movetan, gwo toubiyon tribilasyon,

Nan mitan touman kontretan,

vini ak fòs krazebrize, fèmen pòt sou realizasyon tout rèv ou

Papanike !

Koubekoule. Demake eskive. Chanjebò.

Tout pòt nan lavi sou tè sa a gen 2 bò. E, yo kole dozado.

Toulède ka fèmen l . Yo toulède ka louvri l.

Kanpe tennfas goumen lite dezòm pèdi ak lavi

Pou louvri tout pòt li fèmen

Sou dwa w, sou rèv fè pwogrè w,

Aspirasyon anbisyon monte piwo w.

Lamizè pa yon desten; s’on travèse nan lavi.

Nou ka ak pèsistans travay fòs kouraj volonte janbe l

Si n  pa vle kanpe ladann.

Emmanuel  Albert  (Toto)

Advertisements

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 9 November 2012, in Creole poetry. Bookmark the permalink. 9 Comments.

 1. Toto Monchè frè pam powèm “Dezom Pedi Ak lavi” sa-a se yon pawol labib kote ou detaye nan bon timanmit kouman nou ka lite ak lavi ya sou kelkeswa fas li ta parèt douvan nou. ou fè’n wè yon lotfwa anko ke si lavi se yon kado Granmèt la bannou, tout res bagay nou ta va gen bezwen pou nou ka viv lavi saa jan nou vle’l se degaje pou’n degaje’n touse ponyèt nou, bay dèyè (bouda’n) de tap, bourade lavi ya pou’n fèl mache lè lap fè rondonmon pou’n ka viv jan nouvle ya paske lamann disyèl pa tombe anko se selman fè kalbas tèt nou travay lè nou anfas Pwoblèm, difikilte nesesite afèpabon pou’n konnen kibo solisyon ap soti.

  wi monchè, pawol levanjil saa vire loloj nou, eksite konsyans nou, liminen lespri’n fè’n kriye ak tout fos nou yon gwo AMEN nan jan’l fini pou’l di nou: “Lamizè pa yon desten; s’on travèse nan lavi.Nou ka ak pèsistans travay fòs kouraj volonte janbe l Si n pa vle kanpe ladann.”
  ankouraje konpè!!!

 2. Alo Fito !

  Le yon moun fin li pwoem DEZOM PEDI Ak LAVI, gen gwo leson moral ou ka jwenn ladann : Lavi, se yon lit anpemanans fok ou pa janm sispannn lite, fok ou pa jann dekouraje,… Felisitasyon ! Toussaint.

 3. Moin konnin Misie Toto depi plis ke 30 an.
  Ekriti saa gin kouleu lontan,
  Ekriti saa gin kouleu jodia tou.
  Poem saa tancou gnou bel mango bien mu,
  Li l’heu poul te tonbe.

 4. Dr Valcin, mwen toujou pran tan m pou m li kòmantè ou yo… mwen panse yo enskri nan kad gwo jefò travay n’ap fè pou pèmèt literati kreyòl la rive pi lwen.

  Mèsi anpil

 5. Gisette Jules Richard

  Koumanman! ou fout fe’m pe ti gason. Bagay ou di la yo tro fo pou lespri’m. ampil filozofi. safe zot ki pa fe efo pou yo kompran? mesi pou kout kon lambi sa-a ki konen nen sevo-w se tankou yon mesaj biblik ki pou reveye tout apot tankou mwen memki vle kite somey difikilte ak san kompran lavi-a pote yo ale. enben, mesi enko. ye se pase’m, jodi-a map kampe puo’m viv, demen na we. = qui vivra verra. ale pi lwen ak pese-w pou lovri je’n.

 6. Esprit ki te cree bon Dieu li mim’m nan opinion pa’m se li ki te cree satan tou pou ke ka guin balance sou la terre, BIEN+MAL= BALANCE donc! nou mim’m les hommes creatu bon Dieu guin yon servo (chips) li place nan tet nou chak pou nou ka guin liberte pou’n choizi (demokrasi=balance pouvoi) jan ke dapre mrin li te join’n bagaille yo.Puiske tout sa ke nou join’n sou la terre se toujou par deux example : homme et femme, jour et nuit. Alors oua choizi si ou vle rete nan fer noi ou bien tou rete nan klarte si pa exemle ou guin kourage pou evite satan kap fe ou filalang pou toujou habite ave’l nan fe noi, deux batan porte yon’n a gauche yon’n a droite, oua choizi.

  Love it Toto

 7. Wow! Sa, se repon-s ki ta ka soti nan bouch Shakespeare, gwo poèt anglè ki fè anpil refleksyon sou mannigans la vi; men misye ta sezi devan akòdeyon presizyon ke poèt lakay, Emanuel Albert, gaye nan mitan sijè la vi nou sou tè sa a.

  Lè Toto deklare “Toujou g’on ti wout dekoupe nan lizyè solèy yon lòt douvanjou”, misye fè-m sonje lè-m te piti, m-te abitye vwayaje, mache a pye “long distance” tankou pawòl anglè a di; e sè-l sa-k te kon-n sove-m devan wout long yo, se te toujou wout dekoupe nan lizyè solèy: pale mwa-d-sa, gason! Sa ki pi bèl toujou, sè ke gen yon fason poèt la konseye-n pou-n pa kite akrobati swa dizan ekspè filozòf tchaka fè toubiyon nan tèt nou, e pou nou kwè kò-m si dirè, si mesye da-m sa yo tonbe nan tchoubou-m, nou men-m, nou nan wout pou-n depafini tankou zo nan kalalou pwatan-n sèch anba kaka bèf paske nou pa posede gwo konesans moun sabe yo. Sa se ran-s!

  Gade jan poèt Emanuel Albert dechifre kesyon an nan bon mamit san fon: « Repons rezilta ou bezwen pajanm lwen. Li anndan w. Li nan moun w’ap kwaze rankontre pale. Nan bagay w’ap ranmase jete. Tout sa w’ap sere gaspiye». E misye pa manti! Se tankou li ta vle di, nou pa bezwen al chache minwi gran-m ti maten pou nal pèdi tankou nan yon dezè Sahara paske tout repon-s nou bezwen, tout solisyon nap chache, tout kle ki pou debloke-n, yo andedan-n. Se sèlman, reflechi, pale, pote kole ak lòt, e se tou sa nou bezwen.

  Si-m tap ekri franse, m-ta renmen kanpe sou sa yo rele « pragmatism » kote ekriven an kole ide yo yon-n ak lòt, san tilititi e avèk yon presizyon ki ede-w suyv e konpwan-n jan lojik kamard la mache e evolye. Poèm sa a pou tèt pa li, se yon ansiklopedi sosyoloji ki klere limyè devan tout tenèb la sosyete. Lè Emanuel Albert fini, li jayi yon dènye limyè pou-l di : « Lamizè pa yon desten; s’on travèse nan lavi. Nou ka ak pèsistans travay fòs kouraj volonte janbe l Si n pa vle kanpe ladann!”

  Mezanmi, m-pa kache pale-n; mwen sezi, mwen kontan, e mwen satisfè. An men-m tan, map pèmèt mwen di poèt Emanuel Albert byen fò pou tout moun tande : « Mon chè, Toto, ou fout fò! »

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: