Bann ipokrit

Dekilakyèl!

Watdeyèl

Jouk ou tou!

Sak te gen tan gen la a!

Kewoute!

Sa w’ konprann ou ye!

Se pa jagon, ni yon nouvo lang m’ap pale.

Se pito fason  ekspresyon kreyòl anplwaye

Pou l ramne nou alarezon, fè nou sonje detanzantan

Nou pa anyen, nou s’on sal fimye

Ke envansyon règ dekoròm sosyete a degize makiye

Si w pa vle konprann sa. Ou s’on ipokrit. Ou pran nan twa Wa:

WA kaka. WA gen tan konnen. WA kite sòt.

S’on verite Labib ekri mande limanite pou l aksepte:

« Ou se pousyè w’ap tounen nan pousyè latè »

Vle l pa vle l, repete l , mamote l,  bougonnenn touba anba

W’ap tande l kap fè eko sou wout legzistans ou pi devan laba.

S’on eko. Eko yon kultu. Se lavi w. Se oumenm menm. Se Echocultu lòm

Bouche zòrèy ou. Bouche nen w.

W’ap tande l. W’ap santi l

Menm nan son, menm nan sant gaz kap sot anndan w.

Fèmen je w. Wap wè l.  Nan glas miwa jès ou, nan jan w’ap aji chak jou.

Men, sosyete a abiye w, makiye w

Ak bèl kostim kòl kravat nan kou , bèl talatàn tafta bonbe

Odtwalèt, kològn pafen lò tout kara, kokad krizokal, tout kalite pèl diaman bizote

Pou l fè w bliye ke nan do w, pi ba ren w

G’on ti twou ki sanble ak menm sa tout bèt a ke genyen.

Lè yo fi n kanpe, ekatepye, bese defeke chiye

Li toujou bade ak lafyent salte kaka

Ke wou te  pap.  Ke wou te wa.

Se sa’k fè w’ap wè tout kote y’ap akeyi resevwa

Diyitè premye minis prezidan prens eritye otorite tout kalite,

Pa janm gen tapiwouj nan zòn pou al okabinèt kaka

Paske se la tout klasdòm nivle egalego patpoupat, se la tout rasdòm sanble.

Pa gen kare zèpòl mache bonbe lè bagay sa a vle rive.

Vitès li double depase vitès delalimyè. Si w’pa leve pye prese

Tout kò w ap gen tan bade anvan  w’pase limyè klere kote w’pral bese.

                                                                                   

Emmanuel  Albert (Toto)

                                                                     À l’écoute de Echo Culture (11 nov. 2012)

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 26 November 2012, in Creole poetry and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: