Nous tous les cinq

Montaigne, mwen nonmen non l mwen pa detounen l, kite anpil ide nan sa l ekri. Men, sa memwa retni plis, se konparezon diferans li fè ant yon tèt byen fèt ak yon tèt byen plen.

Noumenm tèt nou twò chaje ak pwoblèm dechifre dibital grafiti majigridi piwèt pou n viv ekri chak jou sou panno legzistans nou. Nou pap gen tan blayi layite kantite non yo bay chak pati nan kò nou pote.

Zòrèy nou s’on fèy. Lestomak nou gen yon kòf. Vant nou, bouch nou gen yon po. Do nou g’on rèl. Men nou tanto s’on enjenyè li gen yon plan; tanto li kwizinyè li gen yon pla. Yo menm di l gen do.

Kanta pou dwèt yo menm yo pase kòm espesyalis nan bagay byen fèt: depi w fè l byen, yo di ou gen 10 dwèt ou. Men, atansyon! Tout dwèt yo pa menm longè. Gen dwèt ki long jiskaske yo vin dwèt long siperyè. E, se nan vòlè mete ke, mete tèt nan zewo yo pi fò. Y’ap vòlè ak 2 men poutan yo konte pa 5. Lòt men an se pou blanchi lave sere sa yo fi n bwote.

Si w ta pran chans fè entèvyou poze kesyon: kiyès nan nou ki pi vòlè? Yap ba w yon ti repons fasil nan stil ‘’cartoon’’ timoun Bug Bunny Micky san fot: « Quand je dis nous, c’est nous tous les cinq…»

Seyanskloz!  kesyon san repons!   Anmèdelemond! Entèvyou fini!

Emmanuel Albert (Toto)

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 13 December 2012, in Creole poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: