Amitye

                                           Pa gen lòm pafè sou latè .

                             Tout kote ki gen lòm , gen tout defo lòm .

                                                

                             Flonn santiman tout kalite leve flanm chalè

                      boukan founèz dife lanfè nan nann nou detanzantan.

                   Anndan n cho tanto ak pasyon renmen , tanto ak anvi rayi.  

          

             Anpil nan nou pran nan cho deja.  Nou pa vle chode yon lòt fwa.                                   

              Poutan, malgre tout dal baf batlakobat kè nou pran, li kontinye  

                         ponpe 100 fwa kèpòpòz yon amitye ouvè sensè 

                            san ma, san koutba ni pou gran ni pou piti.

                       

                     Konbyen fwa nou fè kwa seraseta kwamwa Tibobo

                          nou pap renmen ankò, lè moun fi n twonpe nou !

                           Sa lavi ta ye san lanmou , san èn , san amitye ?

                  Diogène flannen gwo midi nan vil Athènes ak yon balèn limen,

                          li di lap chache yon moun ki gen kè, ki konn renmen.

         Men, eske jwenn moun nan ase pou solèy amitye klere san pèsonn pa bare l ?

                        Eske jwenn moun nan sifi pou renmen l tout bon vre

        san w pa pral pèdi tan goumen pou korije refè l jan oumenm ou ta vle l’ye ?

       

      Tout richès lanmou ak lamitye rete nan varyete moun n ap rankontre.

                   Pran tout moun jan yo ye se tolerans sa a nou manke

                     ki anpeche n jwi dousè lanmou ki genyen nan lamitye.

            Longè renmen lenlòt, lenpoulòt 77 fwa 7 fwa pi long ke ti longè vi

       nou ta dwe konsakre sou tè sa a  pou’n renmen konplètman tout bon vre.

                               

         Lanmou ak lamitye abite anndan nou kolekole kòtakòt menm kote.

Yo monte desann patisipe ansanm nan tout mouvman  konstwi fasilite anbeli lavi.                      

      Pi bèl dekorasyon lorye sou lestomak nou lè nou prale kite tè sa a,

    se lè se lanmou ak lamitye ki kenbe manch sèkèy nou pou kondwi n  ale .

 

                             Lanmou ak Lamitye sanble koudegoutdlo.

        Yo pa nan chwichwichwi ni koutba ni  kounando. Yon sèl diferans :

           Lanmou ale vini monte desann leplisouvan bradsibradsou ak libido.

 Amitye limenm epole ede monte, ede avanse  san kalkil, san kounando, san libido. 

 

Emmanuel  Albert (Toto)

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 9 January 2013, in Creole poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: