Mawoule

                                       Nawoule. Nadebat. Narive.

                                       Kòn vle fè kous lago ak zago

                                       men, se zago k’pot kòn sou do

                                       nan tout chemen lavil, tout santye

                                       tout savann pay madan brino.

                                       Se zago k’pou kanpe sispann fè

                                       lobo sou wòch pasdlo, kite mawoule

                                       mouye biskèt ak yon ti gòje dlo,

                                       pran fòs kontinye mennen tout makòn

                                       vyann depi nan  kòn jouk nan ke al

                                       tande sa kasayòl te di anvan yo fè dlo

                                       kò l benyen kò l. Wout la long. Manfou solèy !

                                       Foure tout platpye nan siwo beton cho chalè

                                       asfalt makadam.Tounen yon mòso pen

                                       tranpe nan lapli. Manje nan plamen.

                                       Akwokiye vlope ak dra fènwa pou dòmi

                                       nan chapo. Louvri je gade jou kap pase,

                                       nuit kap ale vini. Nan pwen tounen. Nadebat.

                                       Nawoule ak tikout tikout tafya plis espwa

                                       tityotyo a. Narive mennen nwa kou al wè

                                       sa kouto konn fè nan kè yanm. Mawoule

                                       konn ki jan pou mennen l wè laba a twa wa .

                        

Emmanuel Albert (Toto)

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 19 January 2013, in Creole poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: