Abrevyasyon Kreyòl yo pou Facebook, Rezo Sosyal ak SMS

Chers amis,
Beaucoup d’entre nous qui utilisons Facebook, les réseaux sociaux ou envoient des SMS via les téléphones portables utilisons les LOL et d’autres abréviations d’origine américaine (Ex. SMH – shaking my head ou IMHO – in my honest opinion, etc…) avec les sémantiques qu’elles transportent. Cela est bien mais nos expressions familières en Créole se prêtent aussi bien à ces abréviations.
Par exemple, pourquoi ne pas utiliser WAKJ – WAp Konn Jòj ou bien KATPR -Kouche A Tè Pou Ri ou encore MBP  – Mande Bondye Padon.
J’ai travaillé sur une liste que je soumets à votre appréciation pour critiques et suggestions. S’il y a un site qui a déjà commencé ce travail autant donc discontinuer cette initiative ou collaborer avec lui. Mon but n’est pas de fragmenter ce domaine et faire du Pa m Pi Bon.

Abrevyasyon Kreyòl yo pou itlize nan Facebook , Rezo Sosyal yo, ak SMS
Creole Abbreviations to be used on Facebook, Social Networks and SMS
MAPL
ALF – Ala Frekan
ALPP – Apa Li Papa
ALTPP – A La Traka Papa
BLBV – Ba l Bèl Vag
BMTM – Ban M Tèt Mwen
BMZA – Ban m Zen An
BMZAN – Ban m Zen An Non
BVPALG – Banm Van Poum Al La Gonave
DKNJM – Dlo Koule Nan Je M
DM – Dapre Mwen
DRDRL – De Ran Dlo De Ran Larim
EDS – Epi Dat Sèt
GYB – Gad Yon Bebe
GYF – Gad Yon Flannè
GYT – Gad Yon Tchoul
IM – Imèl Mwen
IYS – Ipokrit Yo Sezi
KATPR – Kouche A Tè Pou Ri
KMFMPO – Kè m Fè m Mal Pou Ou
KMMR – Kè M Manke Rete
MAR – M Ap Reflechi
MARA – M Ap Rele Anmwe
MBP – Mande Bondye Padon
MBZ – Men Bon Zen
MDNDW – Met Dlo Nan Diven W
MGYZW – M Gen Yon Zen Wi
MPK – M Pa Konnen
MPNR – M Pa Nan Rans
MRWW – M Renmen w Wi
MSW – Mwen Sezi Wi
MVD – Manje Vant Deboutonnen
MWPO – M Wont Pou Ou
NM – Nou Mele
NDTT – No Djòl To Talk
NPPT – Na Pale Pi Ta
NTPT – Na Tchat Pi Ta
NWPT – Na Wè Pi Tta
OBF – Ou Byen Frekan
OBMF – Ou Ban M Filing Wi
OBMM – Ou Ban M Manti
OBP – Ou Byen Pèmèt
OF – Ou Fou
OFF – Ou Fout Fou
OFRW – Ou Fè m Ri Wi
OFZ – Ou Fè Zero
OKW – Ou Komik Wi
OMNFL – Ou Mouri Nan Fim Lan (LMNFL, YMNFL)
OPJK – Ou Pa Janm Konnen
OPKSA – Ou Pa Kanpe Sou Anyen (LPKSA, YPKSA, NPKSA)
OPNTW – Ou Pran Nan Twan Wa (LPNTW, MPNTW , NPNTW, YPNTW)
OSYE – Ou Se Yon Enferyè
PBA – Pa Betize Avè m
PBWA – Pa Betize W Avè m
PFMS – Pa Fè M Sa
PJKN – Pa Jwe Konsa Non
PP – Pa Pale
PT – Pi Ta
PTPT – Pi Ta Pi Tris
RBF – Ri Byen Fò
RJDZ – Ri Jouk Dèyè Zòrèk
SBMAF – Se Blag M Ap Fè
SBPO – Se Bon Pou Ou (SBPL, SBPN, SPBY)
SBSW – Se Bagay Serye Wi
SFW – Se Fini Wi (OFW, LFW, NFW, MFW)
SGK – Se Gwo Koze
SGKM – Se Gwo Koze Manman
SGKP – Se Gwo Koze Papa
SJMAJ – Se Jwe M Ap Jwe
SMSO – Se Mwen Se Ou
SOSMT – Se Ou Se Mwen Tou
TDG – Tout Dan m Griyen
TK – Tèt Kale
TM – Tann Mwen
TMMV – Tann Mwen M ap Vini
VMP – Voye Mesaj Prive
WAB – W Ap Betize
WAGK – W A Gentan Konnen
WAKDM – W Ap Kite Dèyè Mès (W Ap Kite Dènye Mès) (NAKDM, LAKDM, YAKDM)
WAKJ – W Ap konn Jòj (LAKJ, YAKJ, NAKP)
WAPPSM – W Ap Pran Plezi Sou Mwen
WAR – W Ap Ranse
WAT – W Ap Tchwe m
WAVF – W Ap Voye Flè (MAVF, LAVF, YAVF, NAVF)
WAVG – W A Vole Gagè (LAVG, NAVG, YAVG)
YAFVG – Y Ap Fè w Vole Gagè (LAFVG, MAFVG, NAFVG)
ZP – Zen Pete
Cordialement/Cordially
MAPLGenyen moun ki fè listwa; genyen tou listwa fè. Dènye kalte moun sa yo ta dwe retounen donn nan bay listwa si pou lavi kontinye boujonnen. Se paske listwa te bezwen reboujonnen ki fè l te fè yo.
Il y a des gens qui font l’histoire; il y en a que fait l’histoire. Ces derniers doivent lui rendre la réciprocité si le cycle de vie doit continuer. C’est en les créant que l’histoire se recrée.
There are people who make history; there are those made by history. The latter must return the favor if the cycle of life must continue since it is by creating them that history recreates itself.
MAPL
J’ai travaillé sur une liste que je soumets à votre appreciation et critique.
Source: Le Forum Culturel Haitien
Advertisements

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 30 January 2013, in Records and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: