Senvalanten

kòd rega m deplotonnen lonje

al antòtye jouk nan prinèl je w

plim popyè nou toulède pran tenyen

louvri fèmen pou vante tyedi chalè

pasyon lanmou

nou tonbe fè zyedou

 

ou souri ban mwen

mwen souri ba ou tou

tankou m’anvi mande w

kite pasyon m pou ou

makònnen m ak lonbray ou

pou pèsonn pa vòlò w nan men m

 

m’gade w, m’anvi mande w : tanpri,

souple kite konvwatiz je m rete mare

plotonnen la nan delis pwatrin ou

m ta tòtòt dousè ji sen w tankou

2 mango sikre mi sou pye

 

mwen souri ba ou tankou m’ anvi sèmante

devan Dye devan lèzòm : Nan jwèt lanmou

kap jwe chak jou alakat tou patou, mwen menm

mwen vle rete yon valèdkè osèvis tout santiman w

tout dezi w pou lavi

 

san pale, ou rale m, kwoke m nan mitan sèso de bra w

ak yon gwo bo tankou yon so ou poze sou bouch mwen,

sou tout lang mwen pou w sètifye m ke mwen menm avè w

ap rete la atachemarende len ak lòt pou lavi menm jan

lanmou rete atache ak Senvalanten.

Emmanuel  Albert ( Toto )

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 13 February 2013, in Creole poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: