Blog Archives

Lavi s’on kanaval


Dikton tounen chanson: Lavi s’on kanaval!

Verite sou tanbou. Ren tout moun brase vire won

Tankou toupi ki gen lapipi. Kò tout moun

Ap balanse kadanse defile, tankou bobin fil

K’ap souke debobine kloutoup kloutap

Nan machinakoud machann pakoti. Doulè lapenn degize.

Pwoblèm maladi akrekre fade, maske. Tout adipwopo

Kraze rak al defile pran plezi anchantan andansan.

Pa gen demake kache, repete touba: « di m pa la ».

Tout dèt efase. Pa bay tèt ou pwoblèm. Nan moman sa a

Katje te mèt kontre. N’ap pyafe danse san kè sote, san dlo nan je.

Nan lodè tafia, tout mak, tout degre, madigra mele ak bonmas,

Marengwen ap vole ou pa konn sak mal sak fè mal.

Pou sèlman detwa jou,  plezi gaye, reyalite degize je bande an janm debwa.

Tout bagay melanje n’on tyaka tyak galimatya atyaka adyanoumele

Tankou kolye grenn tyatya kandyanwou. Nou mele vre!

Demen, menm aprèdmen  pou kantite soulye ki te gaye nan danse

Fòk nou degaje n jwenn parèy grenn depaman n’kenbe nan men nou an.

Doulè. Lapenn. Pwoblèm. Privasyon. Maladi pa degize tout tan

Paske lavi konn nan kanaval, men lavi pa yon kanaval.

Aprè dans tanbou lou, lè je reyalite debande,

L’ap kanpe anfas ou ap gade w nan je.

Pa kenbe prensip‘Carpe Diem’ yon sèl bò. S’on kouto debò.

Demen gen pa l. Wi!  Men, demen, bounda  chodyè w

Kapab ret frèt n’on fwaye dife san flanm.

Bese vante, vante, se sanndife ka voltije gaye, met dlo nan je w.

Anyen, pa chanje!

 

Emmanuel Albert (Toto)

Yon gran pent filozòf


Avèk yon senp koulè vèt fèy bannann, yon gran pent filozòf

Reyalize yon michan tablo mo ki klere briye nan tout sans.

M’gen chans genyen l koke jiskounye a nan panno lespri m.

Li mete yon ti nòt ak yon koulè dore anba tablo sa a li di:

“Ke se nan literati, ke se nan penti, kèlkeswa nan sa wap pwodui a

Toujou kite ide yo sòti anndan w, jouk byen fon  anndan w.

Ide sa yo kap ponpe jayi soti anndan w se toujou direksyon monte,

Monte piwo yo pran. Yo konn lawout, yo konn mache, y’ap fofile

Monte hise èvda  ou pwodui a n’on wotè orijinalite ak siksè

Moun ka chache imite, men, y’ap gen difikilte pou yo depase.”

Lemond gen 7 milya tèt kap panse jodia. E, pita piplis. Pita pi tris

Milya, milya tèt avèk ide nèf k’ap grate,sable poli vèni lavi

Fè l vi n lis, swa klere n’on bèl mozayik koulè. Milya tèt

Ak ide k’ap vire sikile kwaze , yo chak avèk fòm orijinalite pa yo.

Genyen tou se ide ki depaman tètanba, genyen ki degrenngòch awouya

Genyen ladan yo, yo maske degize pou fè lamayòt tounen reyalite,

Pou fè la verite pè avwe kiyès li ye, fè l  kouri brete al kache.

Lèzòm klase tout bagay n’on kategori, n’on lekòl, n’on klas, n’on ras:

Moun anwo moun anba, lekòl dègriyo lekòl womantik

Pent nayif pent reyalis, moun lavil moun andeyò, ras nwa ras blanch

Yo fè foto lavi en nwa e blan. Tikras melanin! Twòp melanin!

Kot siperyorite a ye la a ? Lacho blan, se vre, men li pa lèt pou sa.

Pèsonn paka di li janm wè yon po moun koulè blan.

Lamayòt tounen reyalite. kiyès, nèg yo ap chache pete la a ?

Se krityen vivan, èt umen nou ye, kabrit tomazo menm plim menm plimaj

Pòdpè. Kòdfè .Sòti Beladè pase Baradè nou diferan, men, nou sanble.

Peyizan an rete atache a tout sa k’natirèl. Li rete andeyò.

Andeyò tout konplikasyon, tout diskriminasyon moun lavil mete nan lavi l:

Yap fè foli pou dlo nan boutèy, peyizan li menm ale alasous.

Yo tann laboratwa chimi fè kinin pou konbat lafyèv, limenm l’al pran l

Nan asowosi a dirèk. Ladous ki vyen kenèp li jwenn tout vitamin li nan manje

Fwi mi ak fèy vèt lakou lakay. Maladi kè, kansè li rezoud sa ak joumou, lamveritab.

Se gran pent filosòf Nixon Léger ki gen rezon.

Natirèl, original se sa ki kreye bote tout èvda,

Fè yo rete vivan tout tan gen tan.

Yo pa janm kab depase. Yo pap janm trepase demode.

Nan fòm panse: Kite anndan w bwode anbeli reyalite san w pa kopye

Se yon Nixonis mwen vle ye!

Emmanuel  Albert  (Toto)

Bann ipokrit


Dekilakyèl!

Watdeyèl

Jouk ou tou!

Sak te gen tan gen la a!

Kewoute!

Sa w’ konprann ou ye!

Se pa jagon, ni yon nouvo lang m’ap pale.

Se pito fason  ekspresyon kreyòl anplwaye

Pou l ramne nou alarezon, fè nou sonje detanzantan

Nou pa anyen, nou s’on sal fimye

Ke envansyon règ dekoròm sosyete a degize makiye

Si w pa vle konprann sa. Ou s’on ipokrit. Ou pran nan twa Wa:

WA kaka. WA gen tan konnen. WA kite sòt.

S’on verite Labib ekri mande limanite pou l aksepte:

« Ou se pousyè w’ap tounen nan pousyè latè »

Vle l pa vle l, repete l , mamote l,  bougonnenn touba anba

W’ap tande l kap fè eko sou wout legzistans ou pi devan laba.

S’on eko. Eko yon kultu. Se lavi w. Se oumenm menm. Se Echocultu lòm

Bouche zòrèy ou. Bouche nen w.

W’ap tande l. W’ap santi l

Menm nan son, menm nan sant gaz kap sot anndan w.

Fèmen je w. Wap wè l.  Nan glas miwa jès ou, nan jan w’ap aji chak jou.

Men, sosyete a abiye w, makiye w

Ak bèl kostim kòl kravat nan kou , bèl talatàn tafta bonbe

Odtwalèt, kològn pafen lò tout kara, kokad krizokal, tout kalite pèl diaman bizote

Pou l fè w bliye ke nan do w, pi ba ren w

G’on ti twou ki sanble ak menm sa tout bèt a ke genyen.

Lè yo fi n kanpe, ekatepye, bese defeke chiye

Li toujou bade ak lafyent salte kaka

Ke wou te  pap.  Ke wou te wa.

Se sa’k fè w’ap wè tout kote y’ap akeyi resevwa

Diyitè premye minis prezidan prens eritye otorite tout kalite,

Pa janm gen tapiwouj nan zòn pou al okabinèt kaka

Paske se la tout klasdòm nivle egalego patpoupat, se la tout rasdòm sanble.

Pa gen kare zèpòl mache bonbe lè bagay sa a vle rive.

Vitès li double depase vitès delalimyè. Si w’pa leve pye prese

Tout kò w ap gen tan bade anvan  w’pase limyè klere kote w’pral bese.

                                                                                   

Emmanuel  Albert (Toto)

                                                                     À l’écoute de Echo Culture (11 nov. 2012)

La mémoire et l’exil dans le sang de l’oubli


Ecrire a toujours été un acte de résistance, en parfaite complicité avec la lecture. Le premier droit d’un poète, si je parodie Daniel Pennac, serait donc de ne pas écrire ou de ne pas dire. Le refus de la parole débouche souvent sur une forte poétique, une quête du vide et du silence. Voilà donc la tentative menée par Jean Mino dans son livre « Le sang de l’oubli ».

Ce livre se réclame d’une poétique de remise en cause qui n’est pas sans rappeler Magloire Saint Aude et Davertige. On reprochera à Mino, sans doute son style brut ou son surréalisme, mais l’auteur sait traiter avec art les plus grandes thématiques de la poésie haïtienne : L’exil et la mémoire.

Mino est crimologue et mène sa barque aux Etats-Unis et en Europe.  Il sait, en tant que crimologue averti, que le sang est un indice clé, une invitation à ce refus de la parole…

Le sang de l’oubli peut être perçu comme un rejet de la mémoire, une quête de soi-même, une mémoire qui se laisse (trans)former.

” Je pars en quête

De moi-même à l’unisson

Du rêve et de la banalité

 Dans le quai du silence”

La mémoire chez Mino n’est pas toujours consciente. Elle est parfois la “Memoire [de] l’oubli”, une quête de son identité ou de sa carte “sans indentité”. Mino clame ainsi sa non-identité, son non-être et son refus du souvenir dans des textes courts qui sonnent comme des cloches mortuaires.

Il apparait tôt

Des larmes cendrent mes yeux

La vie déroute”

Ce recueil d’une quarantaine de textes peut être vu comme le testament d’un exilé. Ce thème est séculaire dans l’histoire de la littérature, mais ce qui est nouveau avec Mino, c’est la dimension poétique de l’exil. Il ne s’agit pas ici d’une fuite forcée d’un régime politique mais plutôt d’une fuite d’un mal existentiel. L’auteur crée ainsi ses ilots de solitudes et les peuple de mots errants, faits de toutes les carcasses humaines. Le refus de la parole cité plus haut serait donc confondu chez Mino avec cette envie de casser sa solitude, de sortir de son exil et de lancer à la face du monde la laideur de la bêtise humaine et du sang.

Il n’ y a que moi

Pour compter les pas

Dans cette nuit d’émoi

Nuit solitaire à la densité

Des îles”

[…]

“Je fus soupoudré de douleur

De peine et de malheur

Je suis poète assassiné”

Dans sa préface, Denise Bernhardt a bien vu qu’il s’agissait ici d’une quête du Moi dans l’exil : Fuir pour être plus près et refuser de dire pour écrire.

Dans « Le sang de l’oubli », les paysages sont macabres. L’univers de Jean Mino est marqué par cet élan créateur, ce saut poétique que fait tout homme devant l’immense absurdité du vide.

 Le sang de l’oubli, Jean Paul Mino, Ed. Ruptures, Mai 2012

Webert Charles

cwebbn@yahoo.fr

 

 

Obama on est raciste


“Si vous pensiez que la réélection du premier président noir pouvait indiquer que le racisme n’existe plus vraiment, alors regardez Twitter : une quantité déprimante de messages haineux a été publiée, appelant à la violence et qualifiant Barack Obama de ‘nègre’ ou de ‘singe'”rapporte le site américain Jezebel.

Exemple de tweet raciste publié après la réélection de Barack Obama : “Nous venons de choisir un nègre qui n’en vaut pas la peine plutôt qu’un Américain pure souche. (…) La Maison Blanche s’appelle ainsi pour une bonne raison.”

Partant de ce constat alarmant, FloatingSheep, un blog britannique dédié à la cartographie et à la géographie, a réalisé une carte interactive des Etats-Unis localisant les tweets racistes en lien avec la présidentielle, publiés entre le 1er et le 7 novembre.

Pour produire la carte, l’équipe a eu recours à un outil de géolocalisation qu’elle a développé il y a près d’un an : Dolly, pour data on local life and you (“données sur la vie locale et vous”, en français). “Nous avons sélectionné 395 des pires tweets haineux envers Obama que nous avons ensuite comparés avec le nombre total de tweets géolocalisés dans chaque Etat, sur la même période”, explique FloatingSheep.

Capture d’écran de la carte interactive mesurant le nombre de tweets racistes proportionnellement au nombre total de tweets dans un Etat donné. (Crédits photo : floatingsheep.org)

Sans surprise, les Etats du sud des Etats-Unis ont produit d’avantage de tweets racistes que le Nord. Une partition nette qui n’est pas sans rappeler les vieilles réminiscences de la guerre de Sécession. L’Alabama et le Mississippi affichent plus du double de messages haineux par rapport à la Géorgie, qui arrive troisième. Les Etats où Mitt Romney a réalisé ses meilleurs scores sont également dans le viseur. Selon FloatingSheep, il faut toutefois garder à l’esprit que cette carte ne mesure pas le nombre d’utilisateurs mais de tweets. En publiant plusieurs messages d’affilée, certains internautes ont ainsi fait grimper le taux de racisme mesuré dans leur région par FloatingSheep. C’est le cas particulièrement dans des Etats comme le Dakota du Nord, l’Utah et le Minnesota, où le nombre total de tweets était faible.

En revanche, certains Etats, correspondant aux zones grisées sur la carte, n’ont produit aucun message raciste repéré par l’équipe. Des résultats qui s’expliquent, selon FloatingSheep, par le faible engouement des habitants de ces Etats pour les réseaux sociaux. “Proportionnellement au reste du pays, le Montana, l’Idaho, le Wyoming et le Dakota du Sud sont des Etats qui tweetent très peu. Et parmi les Etats actifs sur Twitter, seul Rhode Island a été épargné par ces tweets haineux”, précise FloatingSheep.

Au vu de ces résultats, l’équipe du blog souhaite avant tout attirer l’attention sur les comportements racistes, sur la Toile et en dehors. Bien que la forte concentration de tweets racistes soit loin d’être généralisée, “aucun Etat n’est immunisé contre ce genre de comportement”, concluent-ils.

Classement décroissant du nombre de tweets haineux dans chaque Etat (y compris le Distric of Columbia) :

1/ Alabama

2/ Mississippi

3/ Géorgie

4/ Dakota du Nord

5/ Utah

6/ Louisiane

7/ Tennessee

8/ Missouri

9/ Virginie-Occidentale

10/ Minnesota

11/ Kansas

12/ Kentucky

13/ Arkansas

14/ Wisconsin

15/ Colorado

16/ Nouveau-Mexique

17/ Maryland

18/ Illinois

19/ Caroline du Nord

20/ Virginie

21/ Oregon

22/ District of Columbia

23/ Ohio

24/ Caroline du Sud

25/ Texas

26/ Floride

27/ Delaware

28/ Nebraska

29/ Washington

30/ Maine

31/ New Hampshire

32/ Pennsylvanie

33/ Michigan

34/ Massachusetts

35/ New Jersey

36/ Californie

37/ Oklahoma

38/ Connecticut

39/ Nevada

40/ Iowa

41/ Indiana

42/ New York

43/ Arizona

Etats non classés : Alaska, Idaho, Dakota du Sud, Wyoming, Montana, Hawaï et Rhode Island.

 

Source: Le monde.fr

La Chine: la première puissance mondiale en 2016


Les Etats-Unis perdront leur place de première puissance mondiale, dépassés par la Chine en 2016, puis par l’Inde, selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié vendredi 9 novembre.

Dans son rapport sur la croissance mondiale à l’horizon 2060, l’OCDE table sur une croissance de l’économie mondiale de 3 % par an en moyenne, avec des différences marquées entre les économies de marché émergentes et celles des pays avancés. “L’équilibre de la puissance économique va fortement basculer au cours des cinquante prochaines années”, selon l’organisation, qui regroupe les pays les plus riches de la planète.

“La crise économique que nous avons vécue pendant les cinq dernières années finira par être surmontée, mais le monde de nos enfants et petits-enfants sera peut-être nettement différent du nôtre”, estime le secrétaire général de l’OCDE,Angel Gurria, cité dans l’étude.

LA CROISSANCE FRANÇAISE DÉPASSERAIT CELLE DE L’ALLEMAGNE

“Du fait de leurs forts taux de croissance, le PIB total de la Chine et de l’Inde dépassera celui des sept plus grandes économies mondiales (le G7) d’ici à 2025. Il sera 1,5 fois plus important d’ici à 2060, alors qu’en 2010, il ne comptait que pour moins de la moitié du PIB du G7”, précise notamment l’OCDE.

Les économies vieillissantes, celles du Japon ou de la zone euro, devraient quant à elles progressivement céder du terrain face aux pays dont la population est plus jeune, tels que l’Indonésie et le Brésil. En Europe, la France devrait notammentvoir son taux de croissance augmenter à 2 % entre 2011 et 2030 puis retomber à 1,4 % entre 2030 et 2060.

Selon ce même rapport, la croissance française dépasserait celle de l’Allemagne : + 1,3 % entre 2011 et 2030 et + 1 % entre 2030 et 2060 outre-Rhin. De manière générale, “l’écart existant actuellement entre le niveau de vie des marchés émergents et celui des économies avancées devrait se rétrécir en 2060,” souligne encore l’OCDE.

 

Source: Le monde.fr

%d bloggers like this: